ເສັຍສະລະຂື້ນໄປຕີຮອດຊັ້ນເຈັດ ເພື່ອສົ່ງສຽງກ້ອງກັງວານຮອດສະຫວັນຊັ້ນເຈັດ,

ສົງສານອ້າຍຈົວເດ “ຈັ່ງໄດກະຕາມເພີ່ນວ່າ ເສັຍສະລະຂື້ນໄປຕີຮອດຊັ້ນເຈັດ ເພື່ອສົ່ງສຽງກ້ອງກັງວານຮອດສະຫວັນຊັ້ນເຈັດ,

ຫໍກອງເຈັດຊັ້ນ ວັດປ່າເລໄລ ບ້ານຊາຍຟອງເໜືອ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ”

ທີມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *