ແຈ້ງການ ທາງສະຖານີສາຍໃຕ້ຂອງພວກເຮົາຈະເປີດໃຊ້ບໍລິການວັນທີ 5/6/2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

ອີງຕາມແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 595 ລົງວັນທີ 4/6/2021 ” ຜູ້ໂດຍສານຕ້ອງ

ທາງສະຖານີຂອງພວກເຮົາຈະເປີດໃຊ້ບໍລິການວັນທີ 5/6/2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

ເບີ່ງຄຣີບ:

ທີມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *