ລົດໃຫ່ຍເສຍຫລັກປີ້ນ ຢູ່ຂົວເຊບັ້ງຫຽງ

ລົດໃຫ່ຍເສຍຫລັກປີ້ນ ຢູ່ຂົວເຊບັ້ງຫຽງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ສາເຫດທີພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດກະຍ້ອນແຂ້ວສົ້ນຂົວລອນ

ພາກັນຄ່ອຍໄປຄ່ອຍາແນເດີ່ເຂົ້າຂົວນະ 5/6/2021.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *