ເຟດເກົ່າຂອງໄໝຖືກປິດບັນຊີບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫຼີ້ນໄດ້ແລ້ວ ເຟດທີ່ຫຼີ້ນຕອນນີ້ແມ່ນເຟດຕັ້ງໃໝ່ຝາກທຸກຄົນແອດຫາໄໝແດ່ເດີເພື່ອຕີດຕາມການອັບເດດເຮືອນນ້ອງບົ້ງກື

ເຟດເກົ່າຂອງໄໝຖືກປິດບັນຊີບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫຼີ້ນໄດ້ແລ້ວ ເຟດທີ່ຫຼີ້ນຕອນນີ້ແມ່ນເຟດຕັ້ງໃໝ່ຝາກທຸກຄົນແອດຫາໄໝແດ່ເດີເພື່ອຕີດຕາມການອັບເດດເຮືອນນ້ອງບົ້ງກື,

ເພາະຢ້ານທຸກຄົນຊີຄີດວ່າຢູ່ໆໄໝຫາຍໄປໄສແລະກ່ອນອື່ນໄໝຢາກຂໍລົບກວນແຊໂພສນີ້ໃຫ້ໄໝແດ່ເພື່ອເອື້ອຍຝ້າຍຈະເຫັນເຟດໃໝ່ໄໝເນື່ອງຈາກວ່າໄໝຢາກຕີດຕໍ່ຫາເອື້ອຍຝ້າຍທີ່ຄ່ອຍສັ່ງຊື້ວັດສະດຸຢູ່ບ້ານແສນດີນເພື່ອລາວຕ້ອງການເງິນໄປຊື້ວັດສະດຸຫຼືຈ່າຍຄ່າຊ່າງ

ໄໝບໍ່ມີເບີລາວມີແຕ່ໂທຫາກັນທາງເຟດແຕ່ເຟດຖືກບ໋ອກໄປແລ້ວຢ້ານລາວຕີດຕໍ່ຫາໄໝບໍ່ໄດ້ແລະໄໝເອງກໍ່ຢາກຕີດຕໍ່ຫາລາວເຮືອນນ້ອງແມ່ນຈະແລ້ວໃນອີກ3-4ມື້ນີ້ໄໝຈະປ່ຽນມາອັບເດດໃນເຟດນີ້ແຊໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອນ້ອງຢາກຕີດຕາມການອັບເດດໄດ້ເຫັນແດ່ເດີເພີ່ນຈະໄດ້ເຂົ້າມາຕີດຕາມເຟດໃໝ່ນີ້ ຈີ່ງຊີເຫັນການອັບເດດ

#ເອື້ອຍຝ້າຍຖ້າເຫັນໂພສນີ້ແລ່ວທັກຫານ້ອງແດ່ເດີຂໍຂອບໃຈລ່ວງໜ້າເດີທຸກຄົນ🙏🏻🙏🏻🙏🏻😍😍

ທີມາ: 👇👇👇👇

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *