ແຊຣເກັບໄວ້ເລີຍ…!!! ວິທີກຳຈັດປວກແບບໄດ້ຜົນ 100​% ດ້ວຍນ້ຳໃບຂີ້ເຫຼັກ ວັດຖຸດິບຫາໄດ້ງ່າຍໆ.

ໃບຂີ້ເຫຼັກມີສານກຸ່ມໂຄຣໂມນ ຊຶ່ງມີລິດຄາຍຄຽດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນອນລັບ ແລະ ກຸ່ມ anthraquinones ຊຶ່ງມິລິດຊ່ວຍໃຫ້ຖ່າຍຫຼືລະບາຍທ້ອງເຊັ່ນ: ແອນໂທນ ແລະ ໄດແອນໂທນ ເມື່ອນຳມາກຳຈັດປວກແມ່ນໄດ້ຜົນດີ

ຜົນຈາກການທົດລອງ ແລະ ວິທີເຮັດ – ນຳໃບຂີ້ເຫຼັກມາຕຳ ຄັ້ນ ປະມານ 1 ຊ້ອນໂຕະ – ປະສົມນໍ້າ 1 ລິດ – ເອົານໍ້າສີດໃສ່ປວກ 20 ໂຕ – ປາກົດວ່າປວກຕາຍໝົດ ພາຍໃນ 1 ນາທີ

ຖ້າປວກມີຈຳນວນຫຼາຍ ວິທີທຳນຳໃບຂີ້ເຫຼັກມາຕຳໃຫ້ລະອຽດຕື່ມນໍ້າໃຫ້ພໍຖ້ວມຄັ້ນເອົານໍ້າໃຫ້ໄດ້ 1 ລິດ ປະສົມນໍ້າລົງປະມານ 20 ລິດ ນຳໄປສີດພົ່ນປວກ

ອີກວິທີ 1 ນຳໃບຂີ້ເຫຼັກມາປະສົມກັບແປ້ງດິນສໍພອງ ປັ້ນໃຫ້ເປັນກ້ອນຝຶງແດດໃຫ້ແຫ້ງ ເວລາຈະໃຊ້ກໍ່ທຸບໃຫ້ເປັນຜົງແລ້ວນຳໄປໂຮຍບໍລິເວນຮັງປວກ

ຕິດຕາມເບິ່ງຜົນທົດລອງ 30 ມື້ ປາກົດວ່າປວກຍ້າຍຮັງໜີໄປບ່ອນອື່ນ ສະແດງວ່າ ແປ້ງສະມຸນໄພຈາກໃບຂີ້ເຫຼັກສາມາດໄລ່ປວກໃຫ້ໄປບ່ອນອື່ນ ແລະ ບໍ່ກັບມາເຮັດຮັງໃສ່ອີກ.

ປະໂຫຍດຂອງຂີ້ເຫຼັກ – ໃບຂີ້ເຫຼັກມີແຄລຊ່ຽມ ແລະ ຟໍສຟໍຣັດສູງ ຊ່ວຍເສີມສ້າງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ ( ໃບ ) – ດອກຂີ້ເຫຼັກມີວິຕາມີ່ນທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງ ແລະ ຮັກສາສາຍຕາ ( ດອກ )

  • ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານໂລກປ້ອງກັນຫວັດຊ່ວຍໃຫ້ບາດແຜເຊົາໄວຂຶ້ນ ( ດອກ ),
  • ຊ່ວຍບຳລຸງຣາ ( ຣາກ ),
  • ແກ້ຣາຕຸພິການແກ້ໄຟເຮັດໃຫ້ໂຕເຢັນ ( ແກ່ນ ),
  • ຊ່ວຍຈະເລີນຣາຕຸໄຟ ( ຮາກ ),
  • ຊ່ວຍແກ້ໂລກກະຊັບ ( ຮາກ, ລຳຕົ້ນ ແລະ ກິ່ງ, ເປືອກຕົ້ນ, ທັງຕົ້ນ ),
  • ຊ່ວຍຮັກສາອາການໂຕເຫຼືອງ ( ທັງຕົ້ນ ),
  • ຊ່ວຍຮັກສາໂລກເບົາຫວານ ( ໃບ, ແກ່ນ ).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *