ເຫັນແລ້ວ! ກັ້ນນໍ້າຕາບໍ່ຢູ່ ເຈັບເລິກໆໃນໃຈ ນີ້ແຫຼະ ທີ່ເຂົາບອກວ່າແມ່ຄົນດຽວລ້ຽງລູກໄດ້ 10 ຄົນ ແຕ່ລູກ 10 ຄົນລ້ຽງແມ່ຄົນດຽວບໍ່ໄດ້

ເຫັນແລ້ວ! ກັ້ນນໍ້າຕາບໍ່ຢູ່ ເຈັບເລິກໆໃນໃຈ ນີ້ແຫຼະ ທີ່ເຂົາບອກວ່າແມ່ຄົນດຽວລ້ຽງລູກໄດ້ 10 ຄົນ ແຕ່ລູກ 10 ຄົນລ້ຽງແມ່ຄົນດຽວບໍ່ໄດ້

ແມ່ໃຫ້ລູກໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງແມ້ແຕ່ຊີວິດ ມີຫຍັງທີ່ພໍຕອບແທນທ່ານໄດ້ກໍເຮັດໄປ ບໍ່ຄວນໃຫ້ແມ່ຕ້ອງຕົກທຸກທໍລະມານແບບນີ້

ລຸກທຸກຄົນຄວນຄິດໃຫ້ດີ ແມ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດມີພະຄຸນລົ້ນຟ້າບໍ່ມີຫຍັງສາມາດແທນທີ່ຄວາມຮັກທີ່ທ່ານ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຄວນຮັກທ່ານໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸກ

ໃນເມີຶ່ອທ່ານຍັງມີຊີວິດຢູ່ ຢ່າບອກຮັກ ແລະ ຮັກໃນທ່ານໃນເມີຶ່ອທ່ານບໍ່ຢູ່ແລ້ວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *