ວັນທີ 11.6.2021ເປັນຫຍັງວັກຊິນໄຟເຊີຊຸດທຳອິດນີ້ຈຶ່ງສັກສະເພາະນະຄອນຫຼວງກ່ອນ

ວັນທີ 11.6.2021ເປັນຫຍັງວັກຊິນໄຟເຊີຊຸດທຳອິດນີ້ຈຶ່ງສັກສະເພາະນະຄອນຫຼວງກ່ອນ.

ຄົນຕ່າງແຂວງສາມາດມາສັກວັກຊິນໄຟເຊີຢູ່ນະຄອນຫຼວງໄດ້ບໍ່.

ມາຟັງຄຳຕອບນຳກັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *