ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອແນ່ຖ້າຜູ້ໃດມີຮາກໄມ້ ຫຼີຶ ຢ າດີ ຊ່ວຍບອກແດ່

ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອແນ່ຖ້າຜູ້ໃດມີຮາກໄມ້ ຢາດີ, ໝູ່ຂ້ອຍຖືກແມງອັນນີ້ກັ ດໄດ້ 6 ມື້ແລ້ວອາການຍັງຊໍ້ານີ້

ແມງຊະນິດນີ້ມີຜິດ ຮ້າຍແຮງ ໃຫ້ທຸກຄົນລະວັງກັນແດ່

ແຊ໌ຣບອກຕໍ່ ເອົາບຸນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *