RIPໂລມານໍ້າຈືດເມືອງໂຂງ 🐳ເຫຼືອແຕ່ຊື່ລະນໍບາດນິ “ປາຂ່າ ແຫ່ງສີ່ພັນດອນ”

RIPໂລມານໍ້າຈືດເມືອງໂຂງ 🐳

ເຫຼືອແຕ່ຊື່ລະນໍບາດນິ “ປາຂ່າ ແຫ່ງສີ່ພັນດອນ”


ແຮງມີໜ້ອຍ ໂຕສຸດທ້າຍຊໍ້າບໍ່ຈັກນິ ກະມາຕາຍຊໍ້າ


ຄົນລຸ້ນຫລັງກະຄືສິເຫັນແຕ່ຮູບປັນລະບາດນິ 🐳

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *