ສໍລັບຄົນຈົນທຸກຢ່າງຈະມີຄຸນຄ່າ ແລະ ສຳຄັນ ສະເໝີ

-ເງີນ 20,000 ກີບ ສຳຫຼັບບາງຄົນ
ອາດເປັນພຽງອາຫານຄາບດຽວ ຂອງຕົນເອງ

-ແຕ່ສຳຫຼັບບາງຄົນ 20,000 ກີບ
ອາດເປັນຫຼາຍໆຄາບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

-ບາງຢ່າງທີ່ເລັກໆ ນ້ອຍໆສຳຫຼັບບາງຄົນອາດເປັນພຽງສິ່ງທີ່ດ້ອຍຄ່າ ແລະບໍ່ສຳຄັນ.

-ແຕ່ສຳຫຼັບບາງຄົນ ມັນອາດເປັນທຸກສິ່ງ ແລະຈຳເປັນ

-ຄວາມຈົນ ແລະ ຄວາມຫິວມັນສອນສິ່ງໃດໃຫ້ກັບເຈົ້າໄດ້ແນ່.

-ສຳຫຼັບບາງຄົນ ມັນສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກຄຳວ່າ “ຄຸນຄ່າ” ແລະ “ອົດທົນ”

ອາດເວົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ຍາກ ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງຄົນທີ່ເຄີຍ ກິນເຂົ້າກັບນໍ້າ ແລະນໍ້າຕາ ທຸກຢ່າງຈະມີຄຸນຄ່າ ແລະສຳຄັນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *