💎 Debswana ຂຸດພົບເພັດເມັດໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບ 3 ຂອງໂລກ ນໍ້າໜັກ 1.098 ກະຣັດ

💎 Debswana ຂຸດພົບເພັດເມັດໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບ 3 ຂອງໂລກ ນໍ້າໜັກ 1.098 ກະຣັດ

ຕາມຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ: ບໍລິສັດເພັດ Debswana ໃນປະເທດບອດສວານາ ( Botswana ) ຂຸດພົບເພັດເມັດໃຫຍ່ ນໍ້າໜັກ 1.098 ກະຣັດ ຖືເປັນການຄົ້ນພົບເພັດເມັດໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ບໍລິສັດເຄີຍພົບມາ ຫຼັງດໍາເນີນກິດຈະການມາ 50 ກວ່າປີ, ໂດຍພົບໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2021 ຜ່ານມາ ແລະ ຖືກນໍາມາສະແດງ ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນານີ້ ເຊິ່ງເພັດຍັງບໍ່ມີຊື່ ວັດແທກໄດ້ 73 ມິນລິແມັດ, ກວ້າງ 52 ມິນລິແມັດ, ໜາ 27 ມິນລິແມັດ.​

ທ່ານ ເລໂຟໂກ ໂມອາກິ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮ່ຂອງບອດສວານາ ເປີດເຜີຍວ່າ: ການພົບເພັດໃນຄັ້ງນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບບອດສວານາ ຫຼັງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການຂາຍເພັດຫຼຸດລົງໃນປີຜ່ານມາ.

ບໍລິສັດ Debswana ເປັນທຸລະກິດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງລັດຖະບານບອດສວານາ ກັບ ບໍລິສັດ De Beers ຜູ້ຄ້າເພັດລາຍໃຫຍ່ຂອງໂລກ ແລະ​ ປະມານ 80% ຂອງລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍເພັດ ຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າຄັງເງິນຂອງບອດສວານາ ຜ່ານເງິນປັນຜົນ, ຄ່າສໍາປະທານ ແລະ ພາສີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *