ຖ້າເຮົາຄິດຄືເກົ່າ ປະຕິບັດຄືເກົ່າ ແນ່ນອນຜົນໄດ້ຮັບມັນກະຄືເກົ່າ”

ຊົມເຊີຍທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປອ. ຄໍາພັນ ວິບພາວັນ ຫົວໜ້າລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະຕໍ່ ການແກ້ໄຂເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ບົນເຫດຜົນແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ.

.. ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນ “ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານຊຸດທີ 9 ຈະເປັນລັດຖະບານທີ່ເວົ້າແທ້ທໍາຈິງ ບໍ່ຂີ້ຕວົະ ເວົ້າແທ້ທໍາຈິງ….ຖ້າເຮົາຄິດຄືເກົ່າ ປະຕິບັດຄືເກົ່າ ຜົນໄດ້ຮັບມັນກະຄືເກົ່າ”

ແລະ ອີກໜື່ງວາລີເດັດທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຄືຄໍາວ່າ “ປະຕູດຽວ ແຕ່ຫຼາຍກະແຈ”

ນາຍົກໃນດວງໃຈປະຊາຊົນ

ນາຍົກສູ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່

ຊົມຄຣິບລຸ່ມນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *