ນ້ອງເຈນນີ່ໄວ9ປີພໍ່ແມ່ຕ າ ຍປະ ຫຼັງເລີກຮຽນຈະເກັບກະຕຸກໄປຂາຍ

ນ້ອງເຈນນີ່ໄວ9ປີພໍ່ແມ່ຕ າ ຍປະ ຫຼັງເລີກຮຽນຈະເກັບກະຕຸກໄປຂາຍ

ເປັນເລື່ອງລາວທີ່ມີຄົນສະແດງຄວາມເອັນດູເດັກດີຄົນໜຶ່ງໃນໂລກໂຊຊ່ຽວ ໂດຍໃຊ້ເວລາວ່າງຫຼັງຈາກເລີກຮຽນເກັບກະຕຸກຫາລາຍໄດ້ຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະຊ່ວຍປ້າ

ນ້ອງເຈນນີ່ໄວ9ປີ ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ ທີ່ມາຫາເງິນຢູ່ປະເທດໄທກັບພໍ່ແມ່ແຕ່ຕອນນ້ອງຍັງນ້ອຍແຕ່ພໍ່ແມ່ເສຍຊີວິດໝົດແລ້ວ ນ້ອງຕ້ອງໄດ້ອາໄສຢູ່ກັບປ້າ ປ້າຂອງນ້ອງແມ່ນຮັບຈ້າງກວດຫົນທາງ

ແຕ່ລະມື້ພໍເລີກໂຮງຮຽນນ້ອງກໍ່ຈະເກັບກະຕຸກເປົ່າໃສ່ທ້າຍລົດຖີບຂີ່ກັບບ້ານທຸກມື້ ເອີ້ນໄດ້ວ່ານ້ອງກໍ່ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ສູ້ຊີວິດແລະກະຕັນຍູຮູ້ຄຸນປ້າຫຼາຍ ເພາະຊ່ວຍປ້າແບ່ງເບົາລາຍຈ່າຍທໍ່ໃດກໍ່ດີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *