ເກີດເຫ ດເສົ້າສະຫລົ ດໃຈ, ຂົ່ ມຂືນແລ້ວຂ້.າປາ ດຄໍ

ບັນຍາກາດເສົ້າສະຫລົດໃຈ..

ພາຍໃນວັດ.ລໍຖ້າສົງສະການເອື້ອຍ.

ຄົນຮ້າຍທີລົງມືຂ້າປາດຄໍຂົ່ມຂື່ນແລ້ວເອົາສົບເອື້ອຍໄປຝັ່ງດີນຢ່າງອຳມະຮິດ..

ຕຳຫລວດໄປລ້ອມຈັບຢູ່ເຮືອນແຕ່ສາຍເກິນໄປຜູ້ກ໋ຽວຜູກຄໍຕາຍກ່ອນ..

ເຫດເກີດທີບ້ານພວກໃຫຍ່ ເມື່ອງເລົ່າງາມ..ແຂວງສາລະວັນ

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *