Nias tais thov kev pab,leej twg muaj dej siab xav pab neeg txom nyem ces thov pab nawb

Nias tais thov kev pab,leej twg muaj dej siab xav pab neeg txom nyem ces thov pab nawb

Tus niam tais no 1 sab qhov muag puas lawm, 1 sab tsis pom kev, nws muaj 1 tug tub ruam2 xwb, tab sim no nws txom nyem heev li,

saib tau sab video hauv qab no:

yog leej twg xav mus pab nws no ces nug tus tau rau tus face book hauv qab no tau:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *