ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ຈັບມືກັບ ສະຖາບັນການເງິນນິວຄອນເຊັບ ເພື່ອສະໜອງເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕໍ່າ ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດກະສິກໍາ

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ(ສຄອຊ) ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ນິວຄອນເຊັບ ເພື່ອສະໜອງເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕໍ່າ3%ຕໍ່ເດືອນໃຫ້ ຜູ້ຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ຜູ້ປະກອບການເອັສເອັມອີຂອງລາວເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທຸລະກິດ.

ພິທີເຊັນສັນຍາມີຂຶ້ນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2021 ທີ່ ສຄອຊ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນເລີດ ຫຼວງປະເສີດ ຮອງປະທານ ສຄອຊ, ທ່ານ ບົວວຽງ ຈໍາປາພັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກນິວຄອນເຊັບ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ບຸນເລີດ ຫຼວງປະເສີດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ສຄອຊ ມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກນິວຄອນເຊັບ ຮ່ວມ ກັບ ສຄອຊ ເພື່ອສະໜອງເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕໍ່າ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທີ່ເປັນສະມາຊິກ ສຄອຊ ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ຜູ້ປະກອບການເອັສເອັມອີ ເຊິ່ງຈະເປັນໂອກາດຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຂະໜາດນ້ອຍ ມີໂອກາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນທີ່ສະດວກ, ໄວ, ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບການຜະລິດໃຫ້ ມີການຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ.

ທ່ານ ບົວວຽງ ຈໍາປາພັນ ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການຮ່ວມມືກັບ ສຄອຊ ຜ່ານມາໃນໂຄງການສົ່ງເສີມຊາວກະສິກໍາປູກຜັກບົວ ໃນ2ກຸ່ມ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3%ຕໍ່ເດືອນເຊິ່ງມີ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄອບຄົວມູນຄ່າ 400 ລ້ານກີບ ເຫັນວ່າມີຜົນຕອບຮັບດີ ແລະ ຊາວກະສິກອນສາມາດດໍາເນີນກິດຈະການໄດ້ ມີການປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆຕາມສັນຍາ.

ສະນັ້ນ ການເຊັນສັນຍາມື້ນີ້ກໍເພື່ອຕໍ່ຍອດໂຄງການທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຜ່ານມາ ເຊິ່ງເຮົາກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍ 3%ຕໍ່ເດືອນ ແລະ ຈະຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍລົງເປັນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານກ່າວວ່າ ການເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້ ພວກເຮົາຕັ້ງວົງເງິນໄວ້ທີ່ 10 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ຈະມີການເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການໄປແຕ່ລະໄລຍະ.

ຂ່າວເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ສູ່ສັງຄົມ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *