ດ່ວນ! ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ ຄັ້ງທີ 10 ຂອງປີ 2021, ເລີ່ມປະຕິບັດ 6 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

ດ່ວນ! ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ ຄັ້ງທີ 10 ຂອງປີ 2021,

ເລີ່ມປະຕິບັດ 6 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຮິບດ່ວນໄປຊື່ນ້ຳມັນໄວ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *