ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຊື້ແມງພັກຫົ່ມຫຼືແມງລາຍບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ລາຄາສູງ 900.000ກີບ/ ໂລ

ສະບາຍດີທຸກຄົນ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຊື້ແມງພັກຫົ່ມຫຼືແມງລາຍບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ.

ໂຕໃຫຍ່ແຫ້ງໂລ900.000ກີບນ້ອຍແຫ້ງໂລ700.000ກີບ.

ສະຖານທີຊື້ຢູ່ບ້ານ. ໂພນງາມເໜືອ ເມືອງແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເບີຕິດຕໍ່ແມ່ນ 02028599932. 02058985932.

ຕາງແຂວງສາມາດຟາກບໍລິສັດຂົນສົ່ງມາໃຫ້ໄດ້.ໃຜທີ່ຢາກເປັນຕົວແທນຂ້າພະເຈົ້າສາມາດກອບໃບປະຕັງເກັບຊື້ໃຫ້ໄດ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *