ແມ່ທີ່ຂາດຄວາມເບີ່ງແຍງແບບນີ້ເບີ່ງແລ້ວນ້ຳຕາໄຫລ😪😪ທຸກມື້ຂໍເຊົ້າກິນຄ່ຳ(ລາວວ່າ.ໂຮງຫມໍແມ່ນເຮືອນລາວ)

ຈາກເຟສບຸກ

ໄດ້ໂພສວ່າ: ຜູ້ໃດແດ່ເປັນລູກເປັນເຕົ້າ, ແມ່ທີ່ຂາດຄວາມເບີ່ງແຍງແບບນີ້ເບີ່ງແລ້ວນ້ຳຕາໄຫລ😪😪ທຸກມື້ຂໍເຊົ້າກິນຄ່ຳ(ລາວວ່າ.ໂຮງຫມໍແມ່ນເຮືອນລາວ)😌

ປະຈຸບັນແມ່ຕູ້ເພີ່ນຢູ່ບ້ານຜາແດງນ້ອຍ ເມືອງຍອດອູ ແຂວງ ຜົງສະລີ

ບ້ານລາວຢູ່ໄກຈາກຕົວເມືອງ 50 ປາຍຫຼັກ.

ໃຜມີນ້ຳໃຈແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ເຈົ້າເຟສບຸກນີ້ໄດ້

ຂໍ້ມູນທີ່ໂພສກ່ອນໜ້ານີ້:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *