📣ລັດວິສາຫະກິດ​ໄຟຟ້າລາວ​ ອອກຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ລັກກະແສໄຟຟ້າ ແລະ​ ດັດແປງໝໍ້ນັບໄຟຟ້າ⚡

📣ລັດວິສາຫະກິດ​ໄຟຟ້າລາວ​ ອອກຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ລັກກະແສໄຟຟ້າ ແລະ​ ດັດແປງໝໍ້ນັບໄຟຟ້າ⚡ມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:


👉ສາຍດ່ວນ Contact Center: 1199

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *