ຊົມເຊີຍ! ຈົວນ້ອຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອແລ້ວ

ປະຕິຫານ ແຮງບຸນ ຫລາຍຝ່າຍ ຊ່ວຍເຫລືອ ແມ່ຈົວ

07.07.2021 ຕາງຫນ້າໃຫ້ ທ່ານ ມະໂນລິດ ຊຸມພົນພັກດີ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ມອບເງິນແບ່ງເບົາຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແມ່ເນນນ້ອຍ ຢູ່ໂຮງຫມໍແຂວງອັດຕະປື ຈຳນວນ 800.000 ກີບ.

ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງມີແຕ່ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ບຸນຄຳ້ນຳ້ຊູທ່ານ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *