ເຮືອດູດຫີນຊາຍໄທລ່ວງລ້ຳໜ້າຂອງ ອອກມາດູດຫີນຊາຍຟັງລາວ

ເຮືອດູດຫິນຂອງໄທລ່ວງລຳ້ຫນ້າຂອງ ອອກມາດູດຫິນແບບບໍ່ນັບຖືກົດຫມາຍຂອງປະເທດລາວເລີຍ


ຈູດອອກມາດູດພັງລາວເຊິ່ງຫນ້າບ້ານດອນຂຽວເຫນືອ ເມືອງຫນອງບົກ ຊ່ວຍກັນແຊ

ມື້ນີ້ເປັນມື້ທີ່ 3ແລ້ວ.

ຊົມເບິ່ງຄຣິບ.

ຂໍ້ມູນມາຈາກ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *