RIP…ໄປດີເຖິງສຸກເດີນ້ອງຊາຍຄົນເກັ່ງ…

RIP…ໄປດີເຖິງສຸກເດີນ້ອງຊາຍຄົນເກັ່ງ…

ກຳລັງຂັບລົດໄປຫາຢູ່ຫາກິນສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວ
ພັດວ່າຫົວໃຈລົ້ມແຫຼວ ຄືວ່າມາເຮັດໃສ່ກັນຕອນຢູ່ພູຢູ່ຜາ ບ່ອນບໍ່ມີສັນຍານແທ້ນໍ ຟ້າເອີຍ… ຫາກຢູ່ໃກ້ໝໍ ຕອນນີ້ເຈົ້າຄົງຂັບລົດກັບບ້ານໄດ້ແລ້ວ

ໃຄແດ່ແຕ່ຈອດໄວ້ໃຫ້ລູກໃຫ້ເມຍໄດ້ໃຊ້…

ເຈົ້າເປັນຄົນມີບຸນທີ່ສຸດແລ້ວ ໄດ້ຈາກໄປສະບາຍໃນລົດ ທີ່ມີແອ ນອນໃຫ້ສະບາຍເດີ ຕໍ່ໄປເຈົ້າຊິບໍ່ມີທຸກມີຈົນ ມີແຕ່ຂັບລົດຊົມວິວຢູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າພຸ້ນແລ້ວ

ຂໍ້ມູນມາຈາກ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *