ຊ່ວຍແຊແດ່! ແມ່ມາຊອກຫາລູກຊາຍແລ້ວ ມານອນໄຫ້ຢູ່ໄຟແດງໂຮງໝໍມະໂຫໂສດ.

ແມ່ຊອກຫາລູກຊາຍ,ມານັ່ງນອນໄຫ້ຢູ່ໄຟແດງໂຮງໝໍມະໂຫໂສດ

ລາວບໍ່ໄດ້ບອກຊື່ລູກຊາຍ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າລາວມາແຕ່ໃສ່,ລາວບໍ່ໄກ້ບອກ, ຊ່ວຍແຊໃຫ້ແດ່. ແມ່ໃຜລະພາກັບບ້ານເດີ້

ຂໍອາໄພທຸກທ່ານ , ຂໍ້ມຸນລາຍລະອຽດຈະແຈ້ງພາຍຫຼັງ.

ເບິ່ງຄຣິບ

ຂໍ້ມູນມາຈາກ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *