ອີຣັກ ຖືກຊໍ້າເຕີມ ໄຟໄໝໂຮງໝໍ ຜູ້ຕິ ດເຊື້ອໂຄວິ ດ ເສ ຍຊິວິດ 52 ຄົນ

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ໂຮງໝໍ ອັນຮຸສເຊັນ ໃນເມືອງ ສິຣິຍະ ທາງຕອນໃຕ້ຂອງ ອີຣັກ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເສຍຊິວິດຢ່າງນ້ອຍ 52 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ສູນຫາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍໄຟໄດ້ລຸກໄໝ້ຂຶ້ນໃນພະແນກປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຕຽງຄົນເຈັບກຳລັງນອນປິ່ນປົວຢູ່ 60 ຕຽງ ຊຶ່ງຜູ້ເສຍຊີວິດ ສ່ວນໃຫຍ່ມີບາດແຜໄຟໄໝ້ຮູນແຮງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເລັ່ງຄົ້ນຫາຜູ້ລອດຊິວິດໃຕ້ຊາກສັດຫັກພັງ ທ່າມກາງຄວັນໄຟໜາປຶກ ຊຶ່ງເປັນອຸປະສັກ ໃນການຄົ້ນຫາ.

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ໂຮງໝໍ ອັນຮຸສເຊັນ ໃນເມືອງ ສິຣິຍະ ທາງຕອນໃຕ້ຂອງ ອີຣັກ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເສຍຊິວິດ 52 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ສູນຫາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍໄຟໄດ້ລຸກໄໝ້ຂຶ້ນໃນພະແນກປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຕຽງຄົນເຈັບກຳລັງນອນປິ່ນປົວຢູ່ 60 ຕຽງ ຊຶ່ງຜູ້ເສຍຊີວິດ ສ່ວນໃຫຍ່ມີບາດແຜໄຟໄໝ້ຮູນແຮງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເລັ່ງຄົ້ນຫາຜູ້ລອດຊິວິດໃຕ້ຊາກສັດຫັກພັງ ທ່າມກາງຄວັນໄຟໜາປຶກ ຊຶ່ງເປັນອຸປະສັກ ໃນການຄົ້ນຫາ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Aljazeera, Twitter

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *