ບັນຍາກາດໜ້າເປັນຫ່ວງຕອນເຊົ້າ 7ໂມງ 30ນາທີ, ວັນທີ 15/7/2021, ໄປຖ້າສັກວັກຊິນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ.

ບັນຍາກາດໜ້າເປັນຫ່ວງຕອນເຊົ້າ 7ໂມງ 30ນາທີ, ວັນທີ 15/7/2021, ຖ້າສັກວັກຊິນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ແນວໃດກໍຕາມ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ ພວກເຮົາຈະສູ້ໃຫ້ຜ່ານວິກິດການພະບາດລະບາດໂຄວິດ -19 ຄັ້ງນີ້.

ຂໍ້ມູນມາຈາກ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *