ດ່ວນໆ!ແຊບອກຕໍ່ !ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ

ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ຈະພິຈາລະນາຄະດີ ນາງ ມອນມີນາ ສຸດທິດາ (ຕິນາ) ສ່ວນຜົນ.

ສ່ວນຜົນການພິຈາລະນາຈະມີການລາຍງານພາຍຫລັງພິຈາລະນາແລ້ວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *