ອີຢູ ຈະມອບງົບປະມານ 42,9 ລ້ານເອີໂຣ (515 ຕື້ກີບ) ໄດ້ຖືກອະນຸມັດ ແລະ ຈະຈ່າຍໃຫ້ບັນຊີຄັງເງິນແຫ່ງຊາດລາວ.

📢ຂ່າວດີ! Good news! 👏 ທ່ານທູດ ອີຢູ, ອີນາ ມາຈູລໍນີແຕ ໄດ້ພົບປະ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເພື່ອແຈ້ງຂ່າວດີທີ່ມາຈາກສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ດ້ວຍໂຕທ່ານເອງໃນມື້ວານນີ້.

ເຊິ່ງຂ່າວດີນັ້ນກໍ່ແມ່ນ ງົບປະມານ 42,9 ລ້ານເອີໂຣ (515 ຕື້ກີບ) ໄດ້ຖືກອະນຸມັດ ແລະ ຈະຈ່າຍໃຫ້ບັນຊີຄັງເງິນແຫ່ງຊາດລາວ ໃນບໍ່ດົນນີ້.

ການປະກອບສ່ວນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຂອງ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ເພື່ອຂະແໜງການສຶກສາ (ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ) ແລະ ສຳລັບໂພຊະນາການ (ສະໜັບສະໜູນຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ). ການສະໜັບສະໜູນ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍ້ອນແຜນງານຮັບມືກັບ ໂຄວິດ 19 ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2020 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງ ໂຄວິດ19 ຕໍ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ.

The EU Ambassador, Ina Marčilionyté paid a courtesy visit to the HE M. Bounchom Ubonpaseuth, Minister of Finance to personally deliver the good news coming from our HQ.

The payment of €42.9 million euros (LAK 515 billion) has been approved and will be paid to the National Treasury Account in the coming weeks.This contribution comes from the EU Budget Support Programme for Education (Basic Education Support Programme) and for Nutrition (Support to the Lao PDR National Nutrition Strategy and Plan of Action) This support was made possible thanks to the EU-Covid 19 respond plan that was adopted in 2020 with the aim to mitigate the COVID-19 impact on the education and health sector and to protect those that are most exposed.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *