ພາບແທ້ໆບໍ່ແມ່ນພາບຕົວະ ການປິດເສັ້ນທາງເພິ່ນສຸດໆເລີຍ

ພາບແທ້ໆບໍ່ແມ່ນພາບຕົວະ ! ການປິດເສັ້ນທາງເພິ່ນໂຫດຫຼາຍ.

ຄົນມັກບໍ່ຟັງເພິ່ນຈັດແບບນີ້ໂລດເສັ້ນທາງທ່າໂທມ ຫາ ເມືອງງານ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *