ໂຄວິ ດລະບາ ດຫນັກທີ່ປະເທດໄທແລ້ວ, ໄທເລີ່ມເກັບສົບຕາມຖະຫນົນແລ້ວ

ໂຄວິ ດເລີ່ມລະບາດຫນັກທີ່ປະເທດໄທແລ້ວ, ໄທເລີ່ມເກັບສົບຕາມຖະຫນົນແລ້ວ.

ລ່າສຸດວັນນີ້ ຕາຍ 3 ສົບ ຊ່ວງບ່າຍ 4 ໂມງແລງ
ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຂ່າວ

#ພິກັດ ເຂດຫ້ວຍ ຂວາງ ກຸງເທບ.

ສຳລັບທຸກຄົນທີ່ເດີນມາຈາກປະເທດສ່ຽງ ຄວນເຂົ້າກັກໂຕ ເພື່ອກວດຫາເຊື້ອ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການລະບາດ ໄປຍັງບຸກຄົນອື່ນ.

ລາຍງານ.ຂ່າວ ວັນນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *