ໂອ້ຍ! ອີຕົນຈົວນ້ອ ຍໄປຕັກບາ ດມາ ລົດປິ້ນກາງທາງ.

ໂອ້ຍ ! ອີຕົນຈົວນ້ອຍໄປຕັກບາດມາລົດປິ້ນກາງທາງ

ສາທຸ ສາທຸ ບຸນຮັກສາພຮະຄູ້ມຄອງດີແຕ່ບໍ່ມີຕົນໃດເປັນຫຍັງຫຼາຍໄປບິນບາດກັບມາ ແຕ່ດີຕົນຈົວກື່ຂ້ອຍຫົວໂນ 24.7.2021

ເບິ່ງຄຣິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *