ທີມກາຍຍະກຳຍິງອາເມກາໄດ້ຮັບລາງວັນລຽນເງິນໄປທີ່ຮຽບຮ້ອຍ# ToYo 2020

ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທີມແມ່ນສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນແມ່ນທີມ.

“- ທຸກຄົນຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ສຳ ລັບທີມ USA ຫຼັງຈາກໄດ້ແຂງຂັນຮັບລາງວັນຊີງຊະນະ BIG TIME

ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນລຽນເງິນໃນການແຂ່ງຂັນທີມຍິງຮອບສຸດທ້າຍ! #Tokyo 2020 •

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *