ດ່ວນທີ່ສຸດ Lockdown ໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ນັບເເຕ່ ທີ 28 ນີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ

Lockdown ໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ນັບເເຕ່ ທີ 28 ນີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ

ປິດການເຂົ້າອອກເມືອງ, ປິດການຂົນສົ່ງໂດຍສານທຸກປະເພດ

ຊ່ວຍໆກັນແຊ໌ໄປເດີພີ່ນ້ອງ ຢາກໃຫ້ເສດຖະກິດຟຶ້ນຟູເເລ້ວ,

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *