ແຊໃຫ້ຄົນຜູ້ທີ່ໄກ້ສິດແລະຂີ່ລົດໂດຍສານມານຳກັນກັບລາວໃຫ້ຮູ້ແນ່ລາວລັກອອກແຕ່ສູນກັກໂຕ(ມີຄິຼບ)

ແຊໃຫ້ຄົນຜູ້ທີ່ໄກ້ສິດແລະຂີ່ລົດໂດຍສານມານຳກັນກັບລາວໃຫ້ຮູ້ແນ່ລາວລັກອອກແຕ່ສູນກັກໂຕ.

ໄດ້ຂື້ນລົດໂດຍສານ ກັບຄົນລາວ 4-5ຄົນ ແລ້ວລົງກິນເຝິຕາມຮ້ານແຄມທາງ

ຊົມຄິຼບຄົນໂຕນອອກຈາກຈາກສູນກັກໂຕ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *