ເບິ່ງ​ເງິນ​ໃນ​ກະ​ເປົາ ໄຫວ​ບໍ່​ລາ​ຄາ​ນີ້ ເບຍ​ລາວ​ປັບ​ລາ​ຄາ​ຂຶ້ນ 1 ລັງ 117.000 ກີບ​ແລ້ວ

ສາຍແຂງວ່າແນວໃດ ປັບລາຄາຂຶ້ນອີກແລ້ວ ສຳລັບລາຄາເບຍຕ້ອນຮັບເຂົ້າພັນສາ ທີ່ຫຼາຍໆຄົນງົດກິນເຫຼົ້າເບຍ
ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດເບຍລາວ ຈຳກັດ ອອກແຈ້ງການປັບລາຄາໃໝ່ ສະບັບນີ້ເລີຍ ບອກວ່າ ປີນີ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະທ້າຍທາຍສຳລັບຫົວໜ່ວຍທຸກລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍໃຫຍ່ດ ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ

ເຖິງແມ່ນວ່າທາງບໍລິສັດ ຈະພາຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດໃນການປັບປຸງປະສິດທີພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ບໍລິຫານທາງດ້ານຕົ້ນທອນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງຜົນກະທົບຈາກໂຄວິກ 19 ແລະ ພາວະອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບ ແລະ ຕົ້ນທຶນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງວດຖຸດິບຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດສິນຄ້າ

ທາງບໍລິສັດເບຍລາວຈຳກັດ ພະຍາຍາມທຸກວິທີທາງເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດເຮົາກໍຕ້ອງຈຳເປນປັບລາຄາໃໝ່ ປັບຂຶ້ນ ເບຍລາວແກ້ວໃຫຍ່ຂະໜາດ 640 ຂຶ້ນ 3 % ຕາມລາຍລະອຽດນີ້

ເບຍລາວແກ້ວໃຫຍ່ ລັງພາສຕິກ (ລັງ) ລາຄາເກົ່າ 99.000 ລາຄາໃໝ່ 102.000 ກີບ; ແກ້ວ 6000; ລັງ 9000 ກີບ ລວມເປັນ 117.000 ກີບ
ເບຍແກ້ວໃຫຍ່ແກັດເຈ້ຍ (ແກັດ) ລາຄາເກົ່າ 106.000 ກີບ, ແກັວ 6000 ກີບ ລາຄາລວມ 112.000 ກີບ

ສຳລັບລາຄາຂອງຜະລິດຕະພັນອື່ນຂອງ ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ແມ່ນຍັງຄືເກົ່າ ແລະ ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆໃນຄັ້ງນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *