ດວງເຮັງແທ້ ເລກ 6 ໂຕ ໄດ້ຮັບ 400.000.000 ລ້ານ.

ດວງເຮັງແທ້ ເລກ 6 ໂຕ ໄດ້ຮັບ 400.000.000 ລ້ານ.

ຄຳມ່ວນແຕ່ອີກແລ້ວ400.000.000₭.

ຂໍ້ມູນມາຈາກ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *