ປະຈໍາວັນທີ 4/ 08/2021 ການຕິດເຊື້ຶອໃໝ່ທັງໝົດ 20,200 ຄົນ ແລະ ເສຍຊິວິ ດເພີ່ມ 188 ຄົນ

_🇹🇭ລາຍງານການຕິດເຊື້ອ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ປະເທດໄທ

ປະຈໍາວັນທີ 4/ 08/2021 ການຕິດເຊື້ຶອໃໝ່ທັງໝົດ 20,200 ຄົນ

#ເສຍຊີວິດເພີ່ມ 188 ຄົນ

ແນວໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຜ່ານວິກິດພະຍາດລະບາດຄັ້ງນີ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *