ວັນທີ 06/ 08 /2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເ ຊື້ ອໃໝ່ 267 ຄົນ

ວັນທີ 06/ 08 /2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເ ຊື້ ອໃໝ່ 267 ຄົນ

ສະຫລຸບຫຍໍ້ ສະຖານະການ ໂຄວິິ ດ-19 ໃນມື້ນີ້ ຖະແຫຼງຂ່າວສະຖານະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະຈຳວັນທີ 06/ 08 /2021 ຕິດເ ຊື້ ອສະສົມ 7.778 ຄົນ, ເສຍຊີວະສົມ 7ຄົນ.

ນະຄອນຫຼວງ 35 ຄົນ( ນຳເຂົ້າ)

ວຽງຈັນ 1 ຄົນ(ນຳເຂົ້າ)

ສະຫວັນນະເຂດ 74 ຄົນ(ນຳເຂົ້າ 1ຊຸມຊນ)

ຈຳປາສັກ 78 ຄົນ( ນຳເຂົ້າ 1ຊຸມຊົນ)

ສາລະວັນ 52 ຄົນ(ນຳເຂົ້າ)

ບໍລິຄຳໄຊ 1 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ)

ບໍ່ແກ້ວ 8 ຄົນ ຊຸມຊົນ

ຄຳມ່ວນ 15 ນຳເຂົ້າ

ໄຊຍະບູລີ 2 ນຳເຂົ້າ

ຫຼວງພະບາງ 1 ນຳເຂົ້າ

ຂໍໃຫ້ລາວເຮົາຜ່ານວິກິດໂດຍໄວ.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *