ບັນຍາກາດ,ປະຊາຊົນຊາວນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ມາສັກ ວັ ກ ຊິ ນ. 06 ສິງຫາ 2021

ບັນຍາກາດ,ປະຊາຊົນຊາວນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ມາສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19

ຢູ່ສະຖານທີ່ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນວັນທີ 6 ສິງຫາ 2021.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *