ວັນທີ 07/ 08 /2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເ ຊື້ ອໃໝ່ 354 ຄົນ

ວັນທີ 07/ 08 /2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເ ຊື້ ອໃໝ່ 354 ຄົນ

ສະຫລຸບຫຍໍ້ ສະຖານະການ ໂຄວິິ ດ-19 ໃນມື້ນີ້ ຖະແຫຼງຂ່າວສະຖານະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະຈຳວັນທີ 07/ 08 /2021 ຕິດເ ຊື້ ອສະສົມ 8.132 ຄົນ, ເສຍຊີວະສົມ 8 ຄົນ.

ນະຄອນຫຼວງ 49 ຄົນ( ນຳເຂົ້າ)

ວຽງຈັນ 7 ຄົນ(ນຳເຂົ້າ)

ສະຫວັນນະເຂດ 153 ຄົນ(ນຳເຂົ້າ 1ຊຸມຊນ)

ຈຳປາສັກ 74 ຄົນ( ນຳເຂົ້າ 4ຊຸມຊົນ)

ບໍລິຄຳໄຊ 1 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ)

ບໍ່ແກ້ວ 13 ຄົນ ຊຸມຊົນ

ຄຳມ່ວນ 51 ນຳເຂົ້າ

ໄຊຍະບູລີ 6 ນຳເຂົ້າ

ຂໍໃຫ້ລາວເຮົາຜ່ານວິກິດໂດຍໄວ.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *