ເຕືອນ ສະຕິ ສາກໄຟໂທລະສັບ ໄຟຮົ່ວ ຊ໊ ອ ດ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ

ເຕືອນ ສະຕິ ສາກໄຟໂທລະສັບ ໄຟຮົ່ວ ຊ໊ອດ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ


ຫມຸ່ມ ສາກໂທລະສັບ ນອນຫລັບໄຟຊອ໊ດ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ

ເຫດການນີ້ ເກີດຂື້ນ ທີ່ປະເທດໄທ ແຂວງລາດຊະບູລີ ບ້ານໂປ່ງ

ໂດຍມີ ຊາຍອາຍຸ 18 ປີ ນອນຊາສໂທລະສັບ ປະໄວ້ຂ້າງກາຍແລ້ວ ນອນຫລັບຟັງເພງ ສຽບສາຍສາກຟັງເພງ ຫລັງຈາກນັ້ນເກີດໄຟຮົ່ວຊອ໊ດ ຈົນ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຄາທີ່ ເລື່ອງແບບນີ້ມັກເກີດຕະຫລອດ

ດັ່ງນັ້ນເຕືອນ ຫລາຍ ຄົນທີ່ມັກສາກໂທລະສັບ ໃວ້ ແລ້ວ ນອນ ຫລັບໄປ ຂໍໃຫ້ລະມັດລະວັງ ເພາະອາດຈະນຳພາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ໄດ້

ທີ່ມາ:ຂ່າວວັນນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *