Saint paul minnesota ໄດ້ປະກາດເອົາວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ເປັນມື້ໄຊຊະນະເລີດຫຼ່ຽນຄຳຈາກໂອລິມປິກ

Saint paul minnesota ໄດ້ປະກາດເອົາວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ເປັນມື້ໄຊຊະນະເລີດຫຼ່ຽນຄຳ ຈາກໂອລິມປິກ

ມື້ນີ້ວັນທີ 8 ສິງຫາ 2021 ປະຊາຊົນລັດມິນິໂຊຕາໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະກັບ ສຸນິສາລີ.

ທຸກຄົນດີໃຈຫຼາຍ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈໃຫ້ ສຸນີສາລີ ຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈ

ສຸນິສາລີ ຍັງໄດ້ເວົ້າວ່າ: ລາວກະໄດ້ຂອບໃຈພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນທາງການລັດມີນິໂຊຕາ ຍັງໄດ້ປະກາດເອົາວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ຂອງທຸກໆປີເປັນມື້ໄຊຊະນະເລີດຫຼ່ຽນຄຳ ຂອງສຸນິລີ.

ສຸນີລີ ຍັງໄດ້ເວົ້າອີກວ່າລາວຈະພະຍາຍາມ ແລະ ຕັ້ງໃຈເຝີກສ້ອມກຽມຖ້າໂອລິມປິກ ປີ 2024 ທີ່ຈະຈັດຂື້ນທີ່ ປາຣິ ປະເທດຝຣັງ ໃຫ້ໄດ້ຫຼ່ຽນຄຳ ຫຼາຍກວ່າປີນີ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *