ແຈ້ງການ! 💉💉💉💉 ໃຜຍັງບໍ່ທັນມາຮັບສັກຢາວັກຊິນໂຄວິດ-19 ເຊີນຊວນເດິ້!

ແຈ້ງການ! 💉💉💉💉 ໃຜຍັງບໍ່ທັນມາຮັບສັກຢາວັກຊິນໂຄວິດ-19 ເຊີນຊວນເດິ້!

ເຖີງ ພະນັກງານທຸກທ່ານ, ພໍ່,ແມ່ ປະຊາຊົນຊາວແຂວງອຸດົມໄຊ,

ສະຖານທີແມ່ນ: ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກ. ລ້ອງກໍເດຶອ👩🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️ ຕາມຕາຕາລາງ ,

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *