ເຕືອນໄພຫ້າມໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນເດັດຂາດ

ເຕືອນໄພຫ້າມໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນເດັດຂາດ

ນ້ອງຂ້ອຍກິນລະຫນ້າເປື່ອຍເບີດເປັນຕຸ່ມເຕັມໂຕເລີຍຫົວກະເປັນໝົດ.

ຫ້າມໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນດຽວເປັນຄືນ້ອງຂ້ອຍເຊົາໄວໆເດີ້ອີ່ຫລ້າເອື້ອຍ

ຂໍ້ມູນມາຈາກ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *